» گروه : اخبار سامانه
» تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۴

با دقت در ضرایب زیر پنل مورد نظرتان را خریداری کنید.

تعرفه های شما برای ارسال پیام اینگونه محاسبه می شوند . تعرفه پیام ضرب در ضرایب ارسال = هزینه اصلی پیامک شما

گروه انگلیسیفارسیدریافتضریب ایرانسلضریب هدفمندضریب سرویس
بین المللی / مجازی 24 24 0 111
پیش شماره 021 1.106 1.106 0 111
پیش شماره 1000 3 1.315 0 111
پیش شماره 2000 4 1.513 0 111
پیش شماره 3000 3 1.315 0 111
پیش شماره 50001 3 1.184 0 111
» برچسب ها :
» اخبار مرتبط :
» نظرات :