» گروه : اخبار سامانه
» تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۲

2 طرح هدیه جهت معرفی کاربر جدید به سامانه پیامکی نور را بخوانید.

سامانه پیامکی نور در نظر دارد به کاربران خود به ازای معرفی هر کاربر 10 درصد هزینه پنل کاربر جدید را به وی اختصاص دهد.
این هدیه می تواند به 2 شکل به کاربر تعلق گیرد :
1. اختصاص پیامک رایگان
2. ارسال هزینه به کارت کاربر


طرح دوم به این صورت می باشد که :
1. با معرفی 3 کاربر همتراز ( مثل پنل خودش ) 2 پنل ارتقاء امکانات و کاهش هزینه پیامک داده می شود
2. با معرفی 2 کاربر همتراز و یک کاربر با پنل بالاتر از خود ٬ 2 پنل ارتقاء و کاهش هزینه پیامک هدیه ما به اوست
3. اگر پنل او پنل کاربر ویژه است با معرفی 1 کاربر همتراز و 2 کاربر پایین تر ٬ 1.5 سال تمدید رایگان و 250 پیامک رایگان تقدیم می شود
4. اگر پنل کاربر عالی است با معرفی یک پنل بالاتر و یک پنل پایین تر از خود به کاربر عالی ارتقاء می یابد
5. اگر پنل کاربر نور 3 است با معرفی 2 کاربر همتراز و یک کاربر بالاتر به پنل عالی + 250 پیامک رایگان ارتقاء می یابد


توجه داشته باشید با استفاده از این هر یک از این طرح ها ٬ طرح دوم غیر قابل اجرا است و لذا برای استفاده از طرح دوم باید جمع معرفی کاربران به شرایط مندرج برسد.


با تشکر
» برچسب ها :
» اخبار مرتبط :
» نظرات :